Den grå ramen runt kortet på skärmen är en yta på cirka 4 mm som visar var kortet kommer skäras i tillverkningsprocessen. Ditt foto bör alltså täcka hela denna yta för att du ska kunna vara säker på att slippa en vit linje mellan fotot och kortkanten. Detta behövs eftersom vi inte kan förutsäga exakt var snittet inom det grå området kommer att läggas eftersom det är en mekanisk process.

Var noga med att inte lägga någon text inom det grå området eftersom den sannolikt kommer att bli avskuren.

Var det här till hjälp?
Tack!