Hur kan jag ladda upp mina bilder/designer?

Du kan ladda upp din egen design med hjälp av mallarna "Ladda upp din design" som är synliga i varje kategori och sedan använda knappen "lägg till bild".


De filformat som stöds inkluderar JPEG, TIFF, PNG och PDF (en fil per sida). Storleken på filerna får inte överstiga 30mb. Den faktiska storleken på korten anges när du väljer en storlek och ett format (under miniatyrbilden 'Ladda upp din design').

 

Om du inte kan ladda upp din bild och får ett felmeddelande "Image upload fails". Kontrollera om din bildfil är 30 MB eller mindre.

 

För bilder där du vill att bakgrunden ska vara transparent och inte utskriven, använd PNG-filformatet utan bakgrund.

 

OBS: Det är att föredra att använda filer som har färgprofilen CMYK istället för RGB, eftersom detta vanligtvis säkerställer en mer exakt färgåtergivning.