Kan jag beställa tomma bordskort?

Om du själv vill skriva namnen på platskorten, och inte få dem tryckta av oss, kan du absolut beställa dem tomma.


För att göra det klickar du bara på provnamnet och klickar sedan på knappen "Radera".

1.png
På så sätt kommer textrutan att raderas och placeringskorten kommer att skrivas ut med bara den fördesignade grafiken och inte namnet som visas nedan:

4.png
Viktig anmärkning: Vänligen radera inte bara texten i editorn och klicka på OK, eftersom textrutan på detta sätt fortfarande finns kvar, och systemet kommer att skriva ut en platshållartext som {name} på dina placeringskort (detta kommer inte att finnas visas i förhandsgranskningen antingen).
Här är ett exempel på hur man INTE beställer tomma placeringskort genom att redigera texten och lämna den tom och sedan klicka på ok:

2.png
På så sätt kommer exempeltextrutan att finnas kvar, inte vara synlig i förhandsgranskningen, och platshållartexten {name} kommer att skrivas ut som i exemplet nedan:3.png