Hur monterar jag en affisch i ramen?

För närvarande skickar vi affischer och ramar tillsammans, men omonterade. Nedan finns några instruktioner för att montera en affisch i ramen.

Steg för att ta bort baksidan av en bildram:

1. Ta bort förpackningen från ramen och lokalisera de små metallflikarna på baksidan av ramen.

2. Böj flikarna 90º

3. När alla flikar har lyfts ur vägen kan den bakre delen av ramen tas bort och bilden sättas in i ramen. Sätt tillbaka ramens baksida och böj tillbaka flikarna för att hålla ramen på plats.