Varför ser jag ett felmeddelande "överlappande text" på mitt kort?

Vår redaktör erbjuder lättanvända verktyg för att skapa dina produkter på Optimalprint. Mellanverktyg som låter dig lägga till text och foton, anpassa texten (typsnitt, typstorlek, färg, fetstil, kursiv), ser du också rutnätlinjerna som hjälper dig att anpassa textrutorna.

I slutet av redigeringsprocessen, strax innan kortet läggs till i korgen, kommer vårt system att analysera din design för att upptäcka om det finns ett exempelmeddelande som inte har ändrats, tom fotolåda eller överlappande text. Om ja, visas ett felmeddelande. Du kommer att ges möjlighet att lösa problemet eller att ignorera det.

Vi arbetar ständigt med noggrannheten i felmeddelandena, men ibland kan felmeddelandet "överlappande text" utlösas när ramarna i textrutorna överlappar, även om texten inte påverkas.

 overlapping.jpg

Hur kontrollerar jag förhandsgranskningen av texten på mitt kort?

Från webbplatsen

När du lägger till kortet i din korg kan du se förhandsgranskningen genom att klicka på förstoringsglaset som visas i det nedre högra hörnet på produkten.

 preview.PNG

Från Optimalprint-appen

När du är klar med redigeringen ser du en skärm för förhandsvisning. Du kan dra åt höger eller vänster för att se framsidan, insidan och baksidan av ditt kort.