Varför skiljer sig färgen från min tidigare beställning?

 

Färgerna på designen kan ändras från en beställning till en annan beroende på följande faktorer:

- Utskriftspartner vi använder för att skriva ut din beställning (detta görs automatiskt och vi kan inte påverka vilken tryckpartner som kommer att användas)

- Byte av pappersleverantör (om pappersleverantör byts kan färgerna påverkas)

- Bläckleverantör som används (om vår utskriftspartner byter bläckleverantör kan färgerna skilja sig)

- Klädleverantör

Om du vill beställa flera typer av kort, till exempel för ett bröllop, föreslår vi att du placerar alla i en beställning så att de skrivs ut med samma utskriftspartner samtidigt. Om du lägger en beställning efter den ursprungliga beställningen kan vi inte garantera att samma färger kommer att skrivas ut.