Filopplastingsgrense

Maksimumsgrensen for opplastede bilder er 30 MB.