Hvordan kan jeg redigere en fotobok?

Du kan tilpasse boken din med vår webredigerer. Du kan for eksempel tilpasse forsiden og boktittelen, erstatte bilder med andre bilder og flytte bilder for å endre deres plassering. For fotobøker kan du også velge mellom forskjellige oppsett for forsiden og boksidene, og velge forskjellige bakgrunnsfarger for innsiden.

Fra menyen øverst på redigeringssiden for fotobok kan du legge til flere bilder, endre bakgrunnsfargen på alle sidene samtidig og bruke forskjellige oppsett på bestemte sider. For blabøker kan du legge til eller fjerne dato, sted og bildetekst tilknyttet bildene dine øverst. Hvis du har 60 sider eller mer, vil boken også ha tittelen på ryggen.

Noen elementer kan ikke endres, og vi har listet opp noen av de viktigste nedenfor:
- Teksten på baksiden av boka er den samme som tittelen på boken. Du har imidlertid muligheten til å legge til eller fjerne datoen på baksiden.
- Skrifter, farger og størrelser som er tilgjengelige for omslaget og innsiden er alle bestemt.
- For fotobøker kan boktittelen bare plasseres øverst på forsiden. For flippbøker kan du plassere boktittelen øverst, midt eller nederst på forsiden.
- Indre forsider på forsiden og baksiden er tomme, og ingenting kan skrives ut på dem.
- For fotobøker er maksimalt antall bilder per side fire, og det er bare mulig å legge til og redigere bildetekster nederst på hver side.