Hvilke retningslinjer skal jeg vite når jeg sender inn bildene mine for en kalender?

Når du oppretter kalenderen, anbefaler vi at du laster opp bilder med høye nok oppløsninger. Systemet vil informere deg om bildene du har valgt ikke har høy nok oppløsning ved å utheve dem med et oransje forsiktighetsskilt.