Gegevensprivacy

Ons privacybeleid is beschikbaar voor alle klanten en u kunt de algemene voorwaarden hieronder bekijken:

 

PRIVACYBELEID

De Optimalprint-service wordt geleverd door Gelato AS, dat zich inzet voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van personen die onze websites bezoeken en zich registreren om onze producten en diensten te gebruiken. Dit beleid beschrijft onze gegevensbeschermingspraktijken en hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen die u met ons deelt wanneer u onze websites bezoekt en / of zich registreert voor onze producten. Onze verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om de service aan u te kunnen leveren. We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals hieronder uitgelegd of vanwege onze legitieme belangen.

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

We verzamelen persoonlijke gegevens van u in de volgende omstandigheden:

Wanneer u een account aanmaakt en een bestelling plaatst: Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, wachtwoord, geboortedatum en / of leeftijd, betalingsinformatie zoals uw creditcard of PayPal-account informatie, concepten van productontwerpen die u onder uw account opslaat, inhoud die u kiest om onder uw account op te slaan, communicatie en correspondentie die naar en van uw account wordt verzonden, informatie over koopgewoonten en -voorkeuren, bestellingsgeschiedenis en / of accountgeschiedenis.

Wanneer u Producten maakt of ontwerpt: We kunnen alle afbeeldingen, tekst, logo's of andere inhoud die u uploadt of verzendt, inclusief informatie met betrekking tot of opgenomen in dergelijke inhoud, zoals de namen, geboortedata, leeftijden en geslacht van personen aan wie de inhoud is gerelateerd.

Bij interactie met sociale mediasites:

Mogelijk kunt u zich registreren en een account maken met behulp van de services via uw Facebook-, Google- of andere sociale media-accounts. Als u ervoor kiest om deze optie, indien beschikbaar, te gebruiken, hebben we toegang tot uw profielinformatie op uw sociale media, zoals uw naam en e-mailadres.

De Services kunnen u de optie geven om een ​​foto te uploaden van uw sociale media-account, zoals Facebook en Instagram, en van uw account met cloudopslagservices, zoals Dropbox. Als u ervoor kiest om deze functionaliteit te gebruiken, hebben we toegang tot de profielinformatie van uw sociale media-account, inclusief uw profielfoto en alle foto's die u hebt opgeslagen in uw sociale media-account.

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het delen van uw profielinformatie op uw sociale media-account door Gelato's toegang tot dat account te verwijderen. Alle informatie die we van uw Facebook- of andere sociale media-account verzamelen, kan afhankelijk zijn van de privacy-instellingen die u bij die sociale media heeft, dus raadpleeg de eigen privacy- en gegevenspraktijken van de sociale media.

2. DOEL EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken uw persoonlijke gegevens, inclusief uw inhoud, voor de volgende doeleinden:

· Om u de services te bieden en om de services te evalueren, wijzigen en verbeteren

· Om u in staat te stellen uw account in te stellen, producten te maken en te ontwerpen, uw bestelling te verwerken en uit te voeren

· Om uw betaling te verwerken, facturering mogelijk te maken en facturen te sturen, indien van toepassing

· Om met u te communiceren en op uw verzoeken te reageren

· Om u klantenservice en ondersteuning te bieden

Voor bedrijfsaccountbeheer
· Om onze website veilig te houden en de website te verbeteren

 

We gebruiken automatische informatie om trends te analyseren, de website te beheren en gebruikersactiviteiten op de website te volgen als u hiermee hebt ingestemd in het cookiebeleid.

We zullen anonieme gegevensrecords maken van persoonlijke gegevens door informatie (zoals uw naam) uit te sluiten die de gegevens voor u persoonlijk identificeerbaar maakt. We gebruiken dergelijke anonieme gegevensrecords om verzoek- en gebruikspatronen te analyseren, zodat we de inhoud van de services kunnen verbeteren en de website-navigatie kunnen verbeteren.

3. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

We maken uw persoonlijke gegevens bekend zoals hieronder beschreven. Persoonlijke gegevens die u verstrekt of die we automatisch kunnen verkrijgen door uw gebruik van de website worden niet en zullen niet door derden worden verkocht, verhuurd of gedeeld zonder uw voorafgaande toestemming.

Overdracht en opslag van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzonden, geüpload, overgedragen, opgeslagen of geback-upt op de servers van Gelato met onze GDPR-compatibele cloudproviders in de Verenigde Staten, Europa en China.

 

Externe dienstverleners

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met externe bedrijven en personen die namens ons diensten verlenen om ons te helpen de website en diensten aan u te leveren. Om uw printopdracht op de meest milieuvriendelijke manier uit te voeren, laten we de printer die het dichtst bij het afleveradres staat uw producten afdrukken. Dit kan een overdracht van uw persoonlijke gegevens uit de EU betekenen. Andere voorbeelden van services die door externe serviceproviders kunnen worden geleverd, zijn onder meer: ​​het verwerken van creditcardbetalingen met onze betalingsprovider in de EU, het bieden van klantenservice door onze leveranciers in de EU en de Filippijnen en het bijhouden van onze klantenlijsten door onze dienstverleners in de EU. Externe serviceproviders die namens ons optreden, ontvangen alleen dergelijke persoonlijke gegevens die redelijkerwijs nodig zijn om de specifieke service te leveren waarvoor ze worden bewaard. Onze externe dienstverleners zijn verplicht al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en uw persoonlijke gegevens alleen te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken voor zover dat nodig is om de services namens ons te leveren. Ze voldoen volledig aan de EU GDPR-verordening en hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Gelato ondertekend.

Adverteerders en marketing van derden

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens delen op een manier zodat deze alleen leesbaar is voor de beoogde adverteerder om u relevante informatie en marketingberichten op dat advertentieplatform te kunnen aanbieden. We kunnen ook geaggregeerde demografische informatie en / of klant-ID-nummers delen met onze partners en adverteerders. Dit is gebaseerd op uw toestemming voor het Cookiebeleid. We verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Externe betalingsverwerker

Voor online betalingen gebruiken we de betaaldiensten van Adyen B.V. Gelato verwerkt, registreert of onderhoudt uw creditcard- of bankrekeninggegevens niet. Gelato registreert de door u gekozen betaalmethode. Voor Optimalprint Premium-leden, voor Native app-klanten en klanten die de voorkeur geven, slaat Adyen de toepasselijke betalingsgegevens op die u verstrekt om de periodieke vergoeding in rekening te brengen. Dit is ook optioneel voor alle Optimalprint-klanten.

Zakelijke overdrachten

We kunnen sommige of al uw persoonlijke gegevens delen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, financiering, acquisitie of ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van alle of een deel van onze activiteiten of activa. In geval van insolventie, faillissement of curatele kunnen persoonlijke gegevens ook worden overgedragen als een bedrijfsmiddel. Als een ander bedrijf ons bedrijf, bedrijf of activa verwerft, bezit dat bedrijf de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld en neemt het de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op zich zoals beschreven in dit privacybeleid. Het bedrijf heeft mogelijk uw toestemming nodig om uw gegevens te blijven verwerken.

Naleving van de wet, gerechtelijk bevel en andere openbaarmakingen

U erkent en stemt er hierbij mee in dat Gelato naar eigen goeddunken Account- en andere Persoonsgegevens kan vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke vrijgave passend is: (a) om te voldoen aan een toepasselijke wet, statuut, verordening, gerechtelijk bevel of administratieve procedure; (b) in verband met enig juridisch onderzoek; (c) om te onderzoeken of te helpen bij het voorkomen van een overtreding of mogelijke overtreding van dit Privacybeleid of onze Gebruiksvoorwaarden; of (d) om de rechten, eigendommen of veiligheid van Gelato, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties omvatten ter bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Sites van derden

De website kan links naar websites van derden bevatten, of websites van derden kunnen anderszins aan de website zijn gekoppeld. Deze bedrijven voldoen aan de AVG en Gelato heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met hen ondertekend. Gelato is niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van de eigenaars van dergelijke websites van derden, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens, noch biedt Gelato enige (en wijst elke expliciete afwijzing) garantie, vertegenwoordiging af, garantie, of verbond van welke aard dan ook met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw Persoonsgegevens door een site van derden die is gelinkt vanaf (of anderszins is geassocieerd met) de Website. Raadpleeg vóór gebruik de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites van derden.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We maken gebruik van beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of diefstal, evenals tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Wanneer we zeer vertrouwelijke informatie via internet verzenden, beschermen we deze door het gebruik van coderingstechnologie, zoals het Secure Socket Layer (SSL) -protocol. We beschermen ook uw opgeslagen wachtwoord door het gebruik van coderingstechnologie.

 

4. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS


Koekjes

Optimalprint maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om onze websites en diensten aan te bieden en te ondersteunen, zoals nader uiteengezet in ons cookiebeleid; www.gelato.com/cookiepolicy Als u geen cookies wilt ontvangen of wilt worden geïnformeerd wanneer ze worden geplaatst, kunt u dit wijzigen in de Cookie-balk of instellen dat uw webbrowser dit doet of uw toestemming intrekken. Houd er rekening mee dat als cookies zijn uitgeschakeld, u mogelijk bepaalde delen van de website niet kunt bekijken die uw bezoek kunnen verbeteren en dat u mogelijk sommige of alle functies van de website en services niet kunt gebruiken.

Marketing communicatie

Door een actieve en bestaande klant van Gelato te zijn, hebben we een legitiem belang om onze producten aan u te verkopen. U kunt zich afmelden voor dit soort communicatie in uw klantaccount of op elk gewenst moment door de afmeldingsinstructies te volgen in de naar u verzonden communicatie of door contact met ons op te nemen. Ondanks uw aangegeven opt-out-voorkeuren kunnen we u nog steeds administratieve en transactiegerelateerde berichten sturen.

 

Uw persoonlijke gegevens wijzigen, overbrengen of verwijderen

We verwijderen uw persoonlijke gegevens eenmaal niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. U kunt uw persoonlijke gegevens openen, bekijken, bijwerken, corrigeren, verwijderen of overdragen door uw account via de service te bewerken. Als u al uw persoonlijke gegevens volledig verwijdert, wordt uw account mogelijk gedeactiveerd.

5. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen. Als we dit wijzigen, zullen we de nieuwe op onze webpagina plaatsen. Alle materiële wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht vanaf de dag dat ze worden gepubliceerd. Als we materiële wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen, zullen we u op de hoogte brengen door een prominente kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Alle materiële wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht na dertig (30) kalenderdagen na onze kennisgeving van de wijzigingen op onze website. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze Service.

6. OFFICIER VOOR BESCHERMING VAN GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE

Onze contactgegevens:

Gelato AS

Snarøyveien 30C

1360 Fornebu, Noorwegen

Onze functionaris voor gegevensbescherming:

privacy@gelato.com

Als u van mening bent dat Gelato zijn verplichtingen volgens de EU GDPR-verordening of andere toepasselijke privacywetgeving niet nakomt, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.